BADAMY

BADAMY

Koncepcje powstające w SENSA Sustainable Thinking opierają się na analizie danych – zastanych i wywołanych. W ich zakres wchodzą między innymi badania jakościowe, w tym także etnograficzne, które choć często są niedoceniane na rynku, to w praktyce dają dostęp pogłębiony do unikalnych insightów. Dzięki nim jesteśmy w stanie określić rzeczywiste potrzeby, czy oczekiwania rożnych grup interesariuszy, jak i weryfikować uwarunkowania dokonywanych przez nich wyborów.

Szczególne miejsce w SENSA mają działania związane z poznaniem świadomych konsumentów, których wpływ na zmiany na rynku jest coraz bardziej odczuwalny.

 

Zajmuję się:

– realizacją badań społecznych wśród różnych grup interesariuszy

– rozpoznaniem potrzeb i preferencji świadomych konsumentów

– realizacją badań rynkowych

 

W górę