loading

Zrównoważony rozwój

Dzisiejszy świat wymaga od nas więcej uwagi i zaangażowania. Dotyczy to wszystkich podmiotów, nie tylko biznesu ale także organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji publicznych. Brak zaufania, zmiana pokoleniowa na rynku pracy oraz rosnące oczekiwania konsumentów i obywateli to wyzwania z jakimi musi zmierzyć się większość organizacji w najbliższych latach. Coraz więcej firm przekonuje się, że konsumenci doceniają uczciwość i szacunek do interesariuszy, ważny dla nich jest sposób generowania zysku oraz sposób kreowania wartości. Ta grupa nieustannie rośnie, dlatego zarządzanie przez wartości i realizowanie strategii zrównoważonego rozwoju przez dialog społeczny to droga jaką w najbliższych latach będą podążać innowacyjne organizacje. Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku wymaga dziś odpowiadania na potrzeby coraz bardziej świadomych konsumentów i uważnej współpracy z różnymi grupami interesariuszy.

Wierzę w efektywność i SENS łączenia zasobów we współpracy międzysektorowej.  Różnorodność doświadczeń, wiedzy i odmienna perspektywa pozwalają na uzyskanie zupełnie nowej jakości, takiej której poszczególne sektory nie mogłyby osiągnąć w pojedynkę. Współpraca międzysektorowa i zrównoważony rozwój niesie ze sobą ogromny potencjał, który chcę z Państwem odkrywać.