loading

Czytelnia

Richard Branson „Biznes do góry nogami wywrócony”

Zrzut ekranu 2015-11-15 o 22.48.34To manifest jednego z najbardziej charyzmatycznych liderów globalnego biznesu. Richard  Branson wzywa do przedefiniowania roli biznesu i dostosowania go do wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem np. Z  nierównościami społecznymi czy problemami środowiskowymi. Autor stawia tezę, że dobiega końca era industrialna i zaczyna się era ludzi. Przywołuje historie przedsiębiorców, którzy wytyczają nowe szlaki przekształcając swoje firmy tak, by stanowiły siłę, czyniącą dobro i społeczny pożytek z korzyścią dla nas wszystkich. Pokazuje jak przedsiębiorcy zmieniają świat na lepsze. Na swoim przykładzie udowadnia, że połączenie zyskowności z rzeczywistą odpowiedzialnością za otoczenie jest zupełnie możliwe.

John Gerzema, Michael D’Antonio „Doktryna Ateny”

Zrzut ekranu 2015-11-15 o 22.51.37Z książki dowiadujemy się, że kobiece cechy i wartości coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Wśród 64 tysięcy ankietowanych osób aż dwie trzecie przyznało, że ziemia byłaby lepszym miejscem, gdyby mężczyźni myśleli podobnie jak kobiety. Autorzy przemierzyli świat, aby odnaleźć kobiety oraz mężczyzn, którzy stojąc na czele innowacyjnych organizacji, wykorzystują umiejętności i wartości powszechnie kojarzone z kobietami. Okazuje się, że dzięki trosce, umiejętności słuchania i współpracy zarówno mężczyźni jak i kobiety rozwiązują konflikty, osiągają zyski i na nowo definiują sukces w każdej sferze. W Doktrynie Ateny przeczytamy, dlaczego kobiecość to system operacyjny sukcesu w dwudziestym pierwszym wieku.

Raport badania ``Menedżerowie CSR``

10408719_10153210893468499_1075418180531605088_n Raport został zaprezentowany podczas konferencji „Biznes, który zmienia świat”. Badanie pokazuje jak społeczna odpowiedzialność biznesu jest postrzegana przez kadrę zarządzającą w Polsce. Dzięki spójności tematycznej z badaniami zrealizowanymi we wcześniejszych latach („Menedżerowie 500”) mamy możliwość porównania wyników i oceny czy w obszarze postrzegania i rozumienia CSR przez menedżerów nastąpiły zmiany.
Raport w wersji pdf. Raport Menedżerowie CSR

``Siła współpracy``

Okładka_Wymiary-druk-01-mock-calosc-ostatnie„Siła współpracy. Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu” – 8.02.2016 ukazała się pierwsza na rynku książka, która w tak kompleksowy sposób charakteryzuje relacje sektora prywatnego i społecznego w odniesieniu do idei CSR. Jej autorka Marta Karwacka zgodnie ze swoimi wieloletnimi zainteresowaniami koncentruje się na charakterystyce relacji przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi, które jeszcze niedawno przybierały przede wszystkim formę transferu pieniędzy z biznesu do NGO’s, ale dziś te relacje coraz częściej opierają osę na zdecydowanie większym, wielowymiarowym zaangażowaniu. Zebrany na przestrzeni lat materiał może być inspiracją zarówno dla menedżerów firm jak i osób zarządzających organizacjami pozarządowymi, ale także studentów i wykładowców akademickich. Publikacja uwzględnia kompleksową analizę istoty społecznej odpowiedzialności biznesu w ujęciu historycznym, diagnozuje warunki funkcjonowania III sektora w relacji z biznesem, charakteryzuje różne typy relacji przedsiębiorstw z NGO’s i podkreśla rolę wielosektorowych partnerstw w kreowaniu wartości na rynku. Autorka stara się odpowiedzieć na pytania m.in. o motywy podejmowania przez przedsiębiorstwa współpracy z NGO’s oraz czynniki ułatwiające i utrudniające współpracę, co poza rozważaniami teoretycznymi podparte zostało również przykładami oraz wynikami autorskiego badania.