loading

ŁĄCZĘ SEKTORY

Współpraca międzysektorowa pozwala osiągnąć efekty, które wykraczają poza możliwości jednego sektora. Coraz więcej podmiotów dostrzega nie tylko potrzebę, ale także realne korzyści z łączenia zasobów różnorodnych podmiotów. Partnerstwa międzysektorowe pozwalają tworzyć wartość, jakiej nie jesteśmy w stanie osiągnąć w pojedynkę.

TWORZĘ STRATEGIE CSR

Strategia CSR to już dla wielu firm norma, dla innych jeszcze niewykorzystana szansa na budowanie przewagi konkurencyjnej. Oferuję przygotowanie strategii CSR, która ma SENS. Wspieram w ustaleniu najbardziej odpowiednich obszarów zaangażowania społecznego, pomagam w wypracowaniu koncepcji SENSOWNEGO zaangażowania.

ROZMAWIAM

Realizuję projekty związane z dialogiem społecznym o konsultacjami z interesariuszami. Ten niezwykle ważny proces polega na ustalaniu przez organizację obszarów swoich wpływów i zależności od interesariuszy.

SZKOLĘ I UCZĘ

Prowadzę warsztaty, szkolenia i prelekcje dla firm, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Realizuję zajęcia warsztatowe na uczelniach wyższych.

PISZĘ I RECENZUJĘ

Przygotowuję i recenzuję teksty dotyczące problematyki związanej z etyką biznesu i CSR, współpracą wewnątrz i międzysektorową oraz ruchami konsumenckimi.

BADAM I ANALIZUJĘ

Realizuję badania rynkowe (jakościowe i ilościowe) oraz badania i analizy związane z problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu i tematami pochodnymi.