loading

9693m    

dr MARTA KARWACKA 

Jestem freelancerką, entuzjastką idei CSR, szkoleniowcem i wykładowcą – całe zawodowe życie związałam z promowaniem wartości i odpowiedzialności w biznesie. Jestem absolwentką socjologii oraz marketingu i zarządzania na UMK w Toruniu.Moja praca doktorska na temat współpracy przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi została uhonorowana I nagrodą w prestiżowym konkursie VERBA VERITATIS.Jestem człowiekiem wielosektorowym: pracuję z biznesem, NGO’s i sektorem publicznym. Swoje zainteresowania koncentruję wokół społecznej odpowiedzialności biznesu, współpracy międzysektorowej, innowacji społecznych i świadomego konsumpcjonizmu. Uczestniczę w pracach grupy roboczej ds. promocji i edukacji CSR pracującej w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw funkcjonującego przy Ministerstwie Gospodarki. Jestem rekomendowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ekspertem ds. CSR. Należę do społeczności konsultantów GoodBrand/ Better, i  do zespołu redakcyjnego „Kompendium CSR”, wykładam na uczelniach wyższych (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, WSB w Toruniu). Jestem ekspertką Forum Odpowiedzialnego Biznesu i jurorką konkursu Verba Veritatis (od IX edycji). Prowadzę blog poświęcony etyce w branży odzieżowej.